Vi følger de senest opdaterede retningslinier fra Statens Seruminstitut og WHO i forbindelse med rejser og ophold i udlandet.

Konsultation per person kr. 150. Dækker rådgivning og administration af vaccinerne. Beløbet er en engangsydelse der dækker samtlige konsultationer i forbindelse med pågældende rejse indenfor et tidsrum af 1. mdr. uanset om det betyder 3-4 besøg. Der betales et konsultationsgebyr per person der rådgives og personen skal være fysisk tilstede ved rådgivningen.

Sygeforsikring Danmark giver pr. 1/1-2010 50% tilskud til alle vaccinationer foretaget i klinikken for de fleste medlemmer, se mere på: www.sygeforsikring.dk

10% studenterrabat ved forevisning af studiekort.

Vedr. priser for de enkelte vacciner se under Priser.

Til sygeplejersken oplyses:
• Antal personer voksne/børn som skal rejse.
• Rejsemål: land, samt hvor i landet man skal opholde sig
• Ved rundrejse opgives rejserute, rækkefølge af opholdssteder
• Rejsens karakter: Hotel, primitivt ophold hos lokal befolkning, på egen hånd med rygsæk
• Rejsens varighed angivet ved afrejse og hjemkomst dato.
• Tidligere vaccinationer
• Evt. bivirkninger ved tidl. vaccinationer
• Vanlig medicin

Skema ang. ovennævnte kan afhentes i lægepraksis.
og returneres til sygeplejerske, der derefter kontakter dig telefonisk mhp. vaccinationsplan.
Husk at påføre dit telefonnummer.

Nyttige Link:
http://www.rejsedoktor.dk
http://www.vaccinationer.dk
http://www.nyerejseregler.dk